Utleie av stillasmateriell

Stadig flere private oppdager at stillas er et rimelig og trygt alternativ ved diverse arbeider på bygg. I tillegg til sikkerhetsaspektet opplever de fleste at de sparer utolig mye tid på selve arbeidet ved å leie stillas.

Skal du male eller skifte tak, vinduer eller bordkledning, bør du kontakte oss for et prisoverslag på leie av stillas. For de fleste blir det en hyggelig overraskelse

Kontakt oss

Mobil: (Morten) 98 21 64 67

Kontoret: 74 04 50 05 

E-post: post@mn-stillas.no

Stillastjenester

Vi tar i utgangspunktet på oss alle typer stillastjenester der vi leverer ferdig oppsatt stillas av fagpersonell. Intet oppdrag er for lite og ikke for stort. Vi har siden starten hatt et godt samarbeid med både lokale og landsomfattende entreprenørselskaper. 

Kontakt oss

Mobil: (Morten) 98 21 64 67

Mobil: (Odd) 98 21 64 65

Kontoret: 74 04 50 05 

E-post: post@mn-stillas.no

Stillaspersonell

Midt-Norsk Stillas AS tilbyr også utleie av kvalifiserte stillasbyggere til on- og offshoreindustri. Vi har kun skandinavisk talende personell, fortrinnsvis norske og svenske medarbeidere. 

Flere av våre stillasbyggere er/har vært på forskjellige verft på vestlandet og ved Kværner Verdal siste år.

Vi har et tett samarbeid med Verdal videregående skole i forbindelse med lærlinger og etterutdanning av voksne stillasbyggere. Mange av våre svenske medarbeidere har skaffet seg norsk fagbrev i stillasbyggerfaget gjennom oss og vårt opplæringsopplegg

Kontakt oss

Mobil: (Odd) 98 21 64 65

Kontoret: 74 04 50 05 

E-post: post@mn-stillas.no